Presentation av Lions Club Simlångsdalen

 

Lions Club Simlångsdalen har 40 medlemmar och sitt verksamhetsområde i Simlångsdalen, Snöstorp, Vallås, Skedala och kringliggande områden.

Lions Club Simlångsdalens medlemmar lägger varje år ner över 3000 timmar för att samla in nödvändiga pengar till verksamheten.

Lions Club Simlångsdalen samlar varje år in bortåt 200.000 kronor varav ca hälften används inom området och hälften går till andra Lionsprojekt som barnstugor i Balticum, vattenprojekt i Indien, medicinsk forskning mm. Här är några exempel på föreninga i vårt närområde som vi årligen stöttar med bidrag:
Brottsofferjouren i södra Halland, Handikappidrotten i Halmstad, RBU-torpet i Heberg, KF länken och Länken 67.

Lions Club Simlångsdalen lämnar bidrag och hjälper åtskilliga i vår närhet som på olika sätt råkat i svårigheter.

Vi delar varje år ut ett kulturpris på 10.000 kr till någon person/förening i vårt verkasemhetsområde

Lions Club Simlångsdalen uppvaktar varje år 90 och 100-åringar inom området. Till jul besöker vi åtskilliga gamla och ensamma människor och överräcker en julblomma och en julgåva. På våra äldreomsorgsanläggningar Vallås Sjukhem, Snöstorps Pensionärslägenheter och Ljungblomman i Simlångsdalen arrangerar vi olika aktiviteter för de gamla. Ibland spelas det Bingo, ibland arrangeras det någon middag och ibland är det annan underhållning.

Lions Club Simlångsdalen är medverkande tillsammans med Fritid, Social och Polisen i ett projekt för att hjälpa ungdomar på Vallås till meningsfylld fritidssysselsättning.

En av årets stora insamlingsaktivotet är Röda Fjädern till förmån för forskning av beroendesjukdommar.

 

 Hur får Lions Club Simlångsdalen in pengar till hjälpverksamheten?

Varje år arrangeras LOPPMARKNAD på f.d. Andreassons plantskola i Skedalahed. Till denna samlar vi in bidrag under hela året. Det kan vara dödsbon som skänks eller andra möbler och prylar t.ex. i samband med flyttning. Vi kommer och hämtar och tar hand om det tills det är dags med marknaden

Ansvarig för Lions Club Simlångsdalens loppmarknad är Carl-Gustav, KG Nilsson. Kontakta KG för överenskommelse om tid och plats för hämtning. Du når KG på telefon: 035-704 77 eller mobiltel: 073 070 47 72. Det går också att skicka ett mail till: info@lcsimlangsdalen.se så kontaktar vi Er.

Varje jul säljer vi JULGRANAR som du får hugga själv i Simlångsdalen. Helgerna före jul kan du ta med dig ungar och frugan eller andra anförvanter och ge dig ut i skogen och hugga din egen gran.

I början av december arrangeras årligen en JULMARKNAD på Andreassons plantskola i Skedalahed


Vi tackar samtidigt alla våra annonsörer och sponsorer för deras värdefulla bidrag.

Är NI intreserade att annonsera i vår marknadsfolder kontakta då: info@lcsimlangsdalen.se