Om Lions Club Simlångsdalen!

 

Lions Club Simlångsdalen består av 26 medlemmar och har  sitt verksamhetsområde i Simlångsdalen, Snöstorp, Vallås, Skedala och kringliggande områden.

Lions Club Simlångsdalens medlemmar lägger varje år ner över 3000 timmar för att samla in nödvändiga pengar till verksamheten som består i att hjälpa på olika sätt.

Lions Club Simlångsdalen samlar varje år in bortåt 200.000 kronor varav ca hälften används inom området och hälften går till andra Lionsprojekt. Exempel på prjoekt som vi hjälper på olika sätt är, en syskola i Odari i Nepal där vi utbildar flickor till sömmerskor, vattenprojekt i Somalia. I Sverige har vi en egen forskningsfond som stödjer unga icke disputerade forskare med mål att besegra folksjukdomarna på samma sätt som forskningen har besegrat exempelvis tuberkulosen som folksjukdom i Sverige. Vi stödjer även Barndiabetesfonden, Världens barn, Rosa bandet och Blå bandet.

  Här är några exempel på aktiviteter i vårt närområde där vi årligen hjälper på olika sätt:
Brottsofferjouren i södra Halland, Fria Länkarna, Sällskapet Länken.

Lions Club Simlångsdalen lämnar bidrag och hjälper åtskilliga i vår närhet som på olika sätt råkat i svårigheter.

Vi delar återkommande ut ett kulturpris till någon person eller förening i vårt verksamhetsområde

Vi delar återkommande ut ett ungdomsledarstipendium till någon ungdomsledare i vårt verksamhetsområde.

Lions Club Simlångsdalen uppvaktar varje år 90 och 100-åringar inom området. På våra äldreomsorgsanläggningar Vallås Sjukhem, Snöstorps Pensionärslägenheter och Ljungblomman i Simlångsdalen arrangerar vi olika aktiviteter för de gamla. Ibland spelas det Bingo, ibland arrangeras det någon middag och ibland är det annan underhållning.

 

Hur får Lions Club Simlångsdalen in pengar till hjälpverksamheten? 

Varje år säljer vi JULGRANAR som du får hugga själv i Simlångsdalen. Helgerna före jul kan du ta med dig familjen, andra anhöriga och bekanta ge dig ut i skogen och hugga din egen gran. Där bjuder vi på glögg och pepparkakor och man kan även köpa korv med bröd som man får grilla själv.

Vi medverkar vid julmarknaden, höstmarknaden samt Lyckebodagen i Simlångsdalen.

I januari varje år hämtar vi julgranar inom vårt område, då ringer man eller mailar till julgran@lcsimlangsdalen.se så kommer vi och härmtar din gamla uttjänta julgran. 

Inför alla aktiviteter runt jul gör vi en julfolder där man kan medverka både som företag och privatperson, julfoldern trycks i 3000 exemplar och delas ut från Simlångsdalen och västerut till Vallås och Snöstorp.

 Är du intresserad av att bli medlem? Tveka inte att kontakta oss! 

Vi tackar hjärtligt alla våra annonsörer och sponsorer för deras värdefulla bidrag.
Är NI intreserade att annonsera i vår julfolder? Kontakta då: info@lcsimlangsdalen.se