Vad är Lions Club

 

1917 bildades Lions Clubs International i USA. Målet var att bistå de svagare i samhället genom egna insatser men också genom att engagera utomstående. Idag är organisationen världsomspännande med 43 800 klubbar runt om i världen och över 1,43 miljoner medlemmar, såväl män som kvinnor. 
1948. kom Lions till Europa och i Stockholm bildades världsdelens första klubb. I Sverige är vi 582 klubbar och 16 500 medlemmar. 
1964. bildades Lions Club Simlångsdalen


Lions hjälper genom personligt kontaktarbete – lokala aktiviteter – riksomfattande och världsomfattande kampanjer – stöd till ungdomen via ungdomsutbyte, internationella läger, utbildning och information kring droganvändning för såväl föräldrar, lärare som elever. Lions har världen över satsat mycket för att förhindra onödig blindhet.

Lions samarbetar med andra organisationer som Röda Korset, Rädda Barnen, Lutherhjälpen, Svenska FN-förbundet m.fl.

Lions står fria från politiska och religiösa bindningar och verksamheten är öppen och okomplicerad.

Lions bygger på frivillighet och därför kan 100% av insamlade medel användas i hjälpverksamheten.