Vad är Lions Club?

Lions Club är en världsomspännade hjälporganisation!

Lions startades den 7 juni 1917 på Hotel LaSalle i Chicago av Melvin Jones och ett dussintal andra män. Tanken föddes omkring år 1916 hos en grupp socialt engagerade män i Chicago att med hjälp av sina egna resurser och med stöd av andra bistå människor i nöd. En av paragraferna som skrevs vid bildandet sade: "Ingen medlem får sätta ekonomisk vinning som ändamål för sitt medlemskap"

Namnet LIONS  syftar inte bara på lejonet, djurens konung, som representerar alla de egenskaper vi beundrar - karaktärsstyrkan, samarbetet och djärvheten - de fem bokstäverna i LIONS står även för  Liberty - Intelligence - Our - Nations - Safety - (Frihet, Klokhet, Vårt, Lands, Trygghet).

Den första Lions klubben i Europa var Lions Club Stockholm som bildades 1948.

Idag är Lions en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Lions motto är "We serve"

Lions Sverige förtydligar med "Vi älskar att hjälpa, Vi finns på plats, Vi gör det möjligt"

I Sverige har Lions ca 10000 medlemmar som samlar in omkring 50 mijoner kronor per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation.

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest - Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta - ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation.

 

Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guld på äldres tillvaro genom utflykter med mera.